ต้อนรับนักศึกษา MBA จาก National Chengchi University, TAIWAN

ต้อนรับนักศึกษา MBA จาก National Chengchi University, TAIWAN

นายสมชาย บุษราตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ต้อนรับและให้การบรรยายพิเศษ เพื่อแบ่งปันความรู้ด้านการสื่อการการตลาดในหลายๆ หัวข้อ อาทิ Integrated Communicationsและ Marketing Strategy แก่นักศึกษาปริญญาโท College of Commerce (MBA Programme), College of Commerce, National Chengchi University, TAIWAN  โดยเนื้อหาการบรรยายยังครอบคลุมถึงประวัติความเป็นมาและวิธีการทำงานของบริษัทฯ รวมถึงวิธีการคิดและสร้างสรรค์งานโฆษณาโดยใช้การวางกลยุทธ์และองค์ความรู้ของ HAKUHODO JAPAN อีกด้วย ซึ่งคณะนักศึกษาและคณาจารย์ต่างให้ความสนใจและมีข้อซักถามมากมาย  ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งนอกเหนือจากการสร้างสรรค์งานโฆษณาแล้ว บริษัทฯ ยังได้แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และความสามารถสู่นักศึกษานานาชาติด้วย  โดยการบรรยายพิเศษนี้จัดขึ้นที่ ห้องคาเฟ่ ของบริษัทฯ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา

Back