“สปา-ฮาคูโฮโด” ถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตจุฬาฯ

บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด จำกัด นำทีมพนักงานหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงไอเดียสดทั้งไทยและญี่ปุ่น ร่วมให้การต้อนรับ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำนิสิตคณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ ที่รวมเอานิสิตจากทั่วโลก อาทิ ยุโรป อเมริกา แคนาดา เอเชีย รวมถึงไทย และกำลังศึกษาวิชาการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications) จำนวนกว่า 30 คน เข้าเยี่ยมเยียนและฟังการบรรยายพิเศษด้านการสื่อสารการตลาด ในหัวข้อต่างๆ อาทิ ทิศทาง และกลยุทธ์การเข้าถึงพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของสปา-ฮาคูโฮโด หนึ่งในเอเจนซี่โฆษณาชั้นนำของไทย  โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่ ของบริษัทฯ 
สปา-ฮาคูโฮโด เป็นเอเจนซี่ชั้นนำของไทย ในเครือฟิวเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมิวนิเคชั่นส์ กรุ๊ป หรือเอฟเอ็มซีจี และมีเครือข่ายธุรกิจเชื่อมโยงกับฮาคูโฮโดเน็ทเวิร์คในประเทศญี่ปุ่นและประเทศต่างๆ ทั่วโลก  มีความเชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ มีประสบการณ์โชกโชนนับสิบปี  ในการให้บริการด้านงานโฆษณาแบบครบวงจร  เพื่อที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงสู่กลุ่มคนรุ่นใหม่ บริษัทฯได้ริเริ่มจัดตั้ง SPA-HAKUHODO Academy”มุ่งเป้าที่กลุ่มนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตจะเป็นบุคลากรที่สำคัญของวงการธุรกิจการตลาด และวงการโฆษณาของประเทศชาติ โดยบริษัทฯ มีความยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ตลาด
ครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สปา-ฮาคูโฮโดจะได้ต้อนรับและให้การบรรยายพิเศษแก่นิสิตหลักสูตรนานาชาติ โดยเนื้อหาเน้นย้ำเรื่อง “Human Insight” รู้ซึ้ง-รู้จริง-เข้าใจ-เข้าถึงความต้องการเชิงลึกของผู้บริโภคยุคใหม่ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญเฉพาะของบริษัทฯ เปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากประสบการณ์และกรณีศึกษาจริง และตัวอย่างงานโฆษณาที่สร้างความสำเร็จให้กับลูกค้าของบริษัทฯ มาแล้ว  บรรยายพิเศษโดยผู้บริหารและหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรงจากแผนกต่างๆ  อาทิ แผนกบริหารงานลูกค้า ฝ่ายวางแผนและกลยุทธ์ ฝ่ายมีเดีย ฝ่ายครีเอทีฟ ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆ เป็นต้นว่า ทฤษฎี sei-katsu-sha (เซ-คัทซึ-ชะ)ของฮาคูโฮโดกลยุทธ์สู่การเข้าถึง “ความต้องการอย่างแท้จริงของคน (Human Insight)” และรู้จักคนในหลากหลายมิติอย่างแท้จริง  ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดเพื่อการสื่อสารและโฆษณายุคใหม่ที่มีปนะสิทธิภาพสูงสุด  ทั้งนี้ บริษัทฯ หวังให้นิสิตได้ซึมซับประสบการณ์และมุมมองที่หลากหลาย สามารถเข้าใจและเข้าถึง ‘การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communications)’ได้อย่างถ่องแท้”
“อีกหนึ่งประเด็นสำคัญ บริษัทฯ ต้องการสร้าง ‘แรงบันดาลใจ หรือ Inspiration’ ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ กระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่า ‘วงการโฆษณาเป็นวงการที่มีเสน่ห์’ให้ประสบการณ์ที่ดี เต็มไปด้วยสีสันและความสนุกสนาน  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นตลาดบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาด เร้าให้เกิดการสร้างและพัฒนาบุคลากรคุณภาพรุ่นใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจวงการโฆษณา” นางวีนัสกล่าวเสริม
 

ดร.วิเลิศ ภูริวัชร หัวหน้าภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า “ภาควิชาการตลาดได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาและดูงานนอกสถานที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ เรียนรู้นอกตำรา เสริมจากความรู้ภาคทฤษฎี   และการที่ภาคธุรกิจเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทโฆษณาชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารการตลาด เช่น บจก. สปา-ฮาคูโฮโด ได้เปิดโอกาสในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์จริงให้นิสิตในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่จะช่วยพัฒนาทักษะและระบบความคิดเชิงสร้างสรรค์ ช่วยให้เกิดความคิดเชิงประยุกต์และการวิเคราะห์ สร้างแนวความคิดในการวางแผนการสื่อสารการตลาดรูปแบบใหม่ๆ และช่วยสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีคุณสมบัติเพรียบพร้อมที่จะออกไปทำงานด้านแผนการสื่อสารการตลาด หรือทางด้านกลยุทธ์การตลาดของบริษัทต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต”

ดร.วิเลิศ กล่าวเสริมถึงประโยชน์ในการจัดกิจกรรมนี้อีกประการว่า เมื่อนิสิตหลักสูตรนานาชาติซึ่งมาจากหลากหลายประเทศ ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษเหล่านี้แล้ว เขาสามารถบอกต่อไปยังประเทศของตนด้วยประสบการณ์จริงว่า ด้านการศึกษา ด้านวงการธุรกิจ การสื่อสารการตลาด และวงการโฆษณาของไทย มีความสร้างสรรค์ แปลกใหม่ เจริญก้าวหน้าและทันสมัยไม่ด้อยไปกว่าประเทศต่างๆ

บริษัท สปา-ฮาคูโฮโด ได้ร่วมมือกับภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สู่นิสิตอย่างต่อเนื่อง ก่อนหน้านี้ได้นำทีมผู้บริหารและกลุ่มมันสมองพลังนิวเจนของบริษัทฯ เข้าไปบรรยายพิเศษ ณ ภาควิชาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้จัดมาแล้วหลายครั้งติดต่อกันตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในความร่วมมือนี้ บริษัทฯ และภาควิชาการตลาดฯ เชื่อว่าจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพของประเทศชาติได้อย่างดียิ่ง.

Back